Vis meny

DESIGNSAMARBEID

Melby har kompetanse til å delta i utviklingen av spesialløsninger for trapper. Vi er her for å sørge for gode løsninger innen design, materiale og funksjon slik at trappa oppfyller kundens forhåpninger.

DESIGNSAMARBEID
Melby kan levere spesialløsninger utviklet sammen med arkitekter og andre som ønsker spesielle utførelser for trappen. Vi ønsker gjerne å komme inn tidlig i prosessen og delta i et tverrfaglig samarbeid for å finne gode løsninger for design, materialvalg og funksjon. Vi oppfyller alle formelle krav til å delta i anbudsprosesser,
Vi legger til rette for god dialog, og leverer et produkt med nøye utvalgte materialer og håndverksmessige detaljer tiltenkt dens funksjon.

Trappa er et element som skal være funksjonelt i sin oppgave med å knytte sammen flere etasjer i et bygg. Plassering av trappa i planløsningen og utformingen av trappa har innvirkning på både bruken av rom og etasjene og selvfølgelig opplevelsen av det arkitektoniske. Å sette av god plass til trappa allerede tidlig i prosessen er en god start, og designe den ferdige trappa tidlig, slik at innfesting, oppheng og lignende er klart gjennom byggeperioden er en viktig fortsettelse. 

Trappedesign er et vidt spekter, fra konstruksjon og fysiske lover, til små detaljer i utførelsen. Vi kan lage det meste, men vi tar også på oss oppgaven med å forklare de begrensinger som kan finnes, eller kanskje har vi andre løsninger som allerede er utprøvd og som kan passe godt for den trappa dere har visualisert. 

Start med å ta kontakt med oss, så snakker vi gjennom prosjektet deres og blir enig om videre fremdrift for trappedesign.

Skisse: Caroline Harstad hos Melby, etter beskrivelse fra arkitekt.

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter

Prosjekt: Sagene Trevare

Utbygger: Gode Boliger

 


21. april 2021