Vis meny

Krav til trapp

Det er ulike krav til trapper både i forskrifter og lovverk. I Trappemanualen finner du en god oversikt over hva som gjelder, men vi gir en forkortet versjon her.

Alle nye hus skal følge den til enhver tid gjeldende forskrift. Om det gjelder rehabilitering av eksisterende bolig, skal man følge forskriften om arbeidet er søknadspliktig. Vi anbefaler at du tilnærmer deg teknisk forskrift så godt som mulig, også hvis det ikke er krav om det. 

Teknisk forskrift innebærer blant annet at ganglinjen i trappen skal ha minimum 25 cm inntrinn, og det skal være håndløper på begge sidene av trappa.  

Reklamasjon 
Skulle du oppleve at noe ved trappen ikke svarer til dine forventninger, må du vurdere om det utgjør en mangel som kan reklameres på. Ved leveransen får du med en konvolutt med fremgangsmåte og reklamasjonsskjema. Du finner også dette skjemaet ved å trykke her. 

Reklamasjonsskjemaet sendes til reklamasjon@melby.no